ติดต่อเรา
โรงเรียนสะพานที่ 3
หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม   ตำบลอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : sapantheesamschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน